Rinori Travel - COVID-19 INFO

Rregulloret e hyrjes për Zvicrën nga dita 08 Shkurt 2021


Ne si Tour Operator jemi të obliguar të njoftojmë te gjithë pasagjerët të cilët udhëtojnë për në Zvicër!
Udhëtimi për Zvicër / Urdhëresa mbi masat për të luftuar korona virusin (Covid-19) për udhëtimet ndërkombëtare zbatohen nga Data 08 Shkurt 2021 në lidhje me kufizimet e Pandemisë Covid-19. Respektimi i këtyre masave është përgjegjësi e çdo pasagjeri që obligohet ti sigurojë dokumentet e udhëtimit me aeroplan, dhe duhet ti prezantoj para procesit te cheek-in. - Rezultati negativ i testit PCR për të gjithë pasagjerët, jo më i vjetër se 72 orë, gjithashtu edhe për gjithë fëmijët( CHD, INF). - Rezultati i testit mund të paraqitet në formë letre ose në mënyrë elektronike. - Të gjithë udhëtarët duhet të regjistrohen janë te obliguar para se të hyjnë në Zvicër përmes linkut: https://swissplf.admin.ch/formular te regjistrohen dhe emalin e konfirmimit ta tregojnë ne check-ing, pas check-ingut pasagjeri e vendos numrin e vërtet te ulëses. Për informacion të mëtejshëm, ju lutemi kontaktoni BAG (Zyra Federale e Shëndetit Publik) direkt: https://www.bag.admin.ch Për çdo ndryshim nga ana e BAG (ministria a e shëndet sis Zviceranë) ne do te ju mbajmë ne kontakt. Për çdo pyetje shtesë ne lidhje me këto njoftime mos hezitoni te ne kontaktoni. Sinqerisht Rinori Travel +41448049898

Rinori Travel


Rinori Travel

Rruga më e sigurt për në vendlindje! Ofrojmë fluturime të rregullta për destinacione të ndryshme

Rinori Travel
Zürich

Tel: +41 (0) 44 804 98 98
Fax: +41 (0) 43 816 29 34
E-Mail: info@rinoritravel.com
Postfach 2465 8060 Zürich Flughafen

Rinori Travel
Gjilan

Tel. +381 (0) 280 325 444
Mob.+377 45 218 618
E-Mail: info@rinoritravel.com

Rinori Travel
Preshevë

Tel&Fax.+381(0) 17 668 989
Mob.+381(0) 63 80 20 819
E-Mail: info@rinoritravel.com

Rinori Travel
Kumanovë

Tel.+389(0) 31 439 350
Fax.+389(0) 31 439 351
E-Mail: info@rinoritravel.com